ОТРАСЛИ В КАТЕГОРИЯ Търговия
 
Авиационна техника
Алуминиева дограма
Алуминиеви изделия
Аптеки - ветеринарни
Аптеки - селскостопански
Борси - стокови
Внос
Внос и доставка на хартиени консумативи и пишещи средства
Внос и износ на химически суровини от естествен и синтетичен произход
Внос и търговия с професионални и хоби инструменти
Внос и търговия с фотографски продукти и аксесоари
Внос, търговия и дистрибуция на парфюмерия и козметика
Врати
Детски стоки
Диетични и здравословни храни и напитки
Дилъри
Дистрибутори
Друга търговия на едро
Електроника
Електронна търговия
Електротехника
Изложения
Износ
Камини
Каталожна търговия
Комисионна търговия
Лични предпазни средства
Метални отпадъци
Национални дистрибутори
Недвижими имоти
Нефтопродукти
Огради
ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР - 2007
Пазари
Панаири
Пласмасови изделия
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Полиграфия - търговия на едро и дребно
Представителства
Пречиствателни системи и съоръжения
Продажба и сервиз на мобилни телефони
Промишлен дизайн
Разносна търговия
Стоки за хранително-вкусовата промишленост
Текстилна промишленост
Търгове
Търговия - консултиране, фармацефтични суровини и машини
Търговия на дребно в неспециализирани магазини
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки
Търговия на дребно в специализирани магазини с други хранителни продукти
Търговия на дребно извън магазини
Търговия на дребно на открити щандове и пазари
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Търговия на дребно с алкохолни и други напитки
Търговия на дребно с електрически домакински уреди
Търговия на дребно с железария
Търговия на дребно с книги
Търговия на дребно с мебели
Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
Търговия на дребно с месо и месни продукти
Търговия на дребно с облекло
Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
Търговия на дребно с парфюмерия и козметика
Търговия на дребно с пресни плодове и зеленчуци
Търговия на дребно с риба
Търговия на дребно с текстил
Търговия на дребно с тютюневи изделия
Търговия на дребно с употребявани стоки в магазини
Търговия на дребно с фармацевтични стоки
Търговия на дребно с хляб
Търговия на едро - абразивни материали и изде
Търговия на едро - абразивни материали и изделия
Търговия на едро - автобуси
Търговия на едро - автомобили
Търговия на едро - авточасти
Търговия на едро - агрохимически препарати
Търговия на едро - алкохолни напитки
Търговия на едро - амбалаж и амбалажни съдове
Търговия на едро - аудио-визуална и електронна техника
Търговия на едро - батерии
Търговия на едро - безалкохолни напитки
Търговия на едро - билки
Търговия на едро - битова стъклария
Търговия на едро - битово обзавеждане
Търговия на едро - в и к оборудване
Търговия на едро - велосипеди и резервни части
Търговия на едро - вина
Търговия на едро - двигатели с вътрешно горене
Търговия на едро - детайли машинни и резервни части
Търговия на едро - детски стоки и играчки
Търговия на едро - домакински съдове и принадлежности
Търговия на едро - дървен материал
Търговия на едро - дървообработващи машини и инструменти
Търговия на едро - ел. двигатели
Търговия на едро - ел. материали
Търговия на едро - електрически крушки и осветителни тела
Търговия на едро - електрически уреди
Търговия на едро - електродомакински уреди
Търговия на едро - електроизолационни материали и изделия
Търговия на едро - заваръчна техника
Търговия на едро - захар и захарни изделия
Търговия на едро - зърно
Търговия на едро - изчислителна техника
Търговия на едро - информационни носители
Търговия на едро - канцеларска и офистехника
Търговия на едро - канцеларски стоки
Търговия на едро - каучук изкуствен
Търговия на едро - кафе
Търговия на едро - климатична
Търговия на едро - кожи естествени и изделия
Търговия на едро - кожи изкуствени и изделия
Търговия на едро - кокс
Търговия на едро - контролно-измервателни прибори и автоматика
Търговия на едро - лепила
Търговия на едро - маи
Търговия на едро - мастила и оцветители за полиграфията
Търговия на едро - машини и оборудване за битово и комунално стопанство
Търговия на едро - машини и оборудване за минната промишленост
Търговия на едро - машини и оборудване за опаковане
Търговия на едро - машини и оборудване за студена и термична обработка на металите
Търговия на едро - машини и оборудване за химическата промишленост
Търговия на едро - машини и оборудване за хранителновкусовата промишленост
Търговия на едро - машини и оборудване за шивашката промишленост
Търговия на едро - медицинска техника
Търговия на едро - месо
Търговия на едро - метални изделия
Търговия на едро - метрични и измервателни уреди
Търговия на едро - мляко
Търговия на едро - нестандартно оборудване и екипировка
Търговия на едро - нетъкан текстил
Търговия на едро - облекла
Търговия на едро - обувки
Търговия на едро - охранителна техника и съоръжения
Търговия на едро - парни котли
Търговия на едро - парфюмерия и козметика
Търговия на едро - пасмантерия и кинкалерия
Търговия на едро - перилни
Търговия на едро - пиво
Търговия на едро - пиротехника
Търговия на едро - пластмаси и изделия за промишлени и битови нужди
Търговия на едро - платове
Търговия на едро - плодове
Търговия на едро - подемнотранспортни машини и съоръжения
Търговия на едро - подови настилки нетъкани
Търговия на едро - подови настилки тъкани
Търговия на едро - помпи
Търговия на едро - прежди и влакна естествени
Търговия на едро - прежди и влакна изкуствени и синтетични
Търговия на едро - промишлено оборудване
Търговия на едро - противопожарни изделия и оборудване
Търговия на едро - пчелен мед и пчелни продукти
Търговия на едро - растителни и животински мазнини
Търговия на едро - рибни продукти и консервирани храни
Търговия на едро - ризи
Търговия на едро - сгъстени газове
Търговия на едро - селскостопанска техника
Търговия на едро - селскостопански животни и птици
Търговия на едро - сладкарство
Търговия на едро - спортни и туристически стоки
Търговия на едро - стрелково оръжие и муниции
Търговия на едро - строителни материали
Търговия на едро - стъкло за промишлени нужди
Търговия на едро - течни и газообразни горива
Търговия на едро - трикотаж
Търговия на едро - тръбна мебел
Търговия на едро - тютюневи изделия
Търговия на едро - фармацевтични препарати
Търговия на едро - фаянсови и керамични битови изделия
Търговия на едро - фаянсови и керамични материали и изделия за строителството
Търговия на едро - филтри
Търговия на едро - фотографско и кинематографично оборудване
Търговия на едро - хартия
Търговия на едро - хидравлични и пневматични съоръжения
Търговия на едро - химически минерални и естествени вещества
Търговия на едро - химически синтетични и изкуствени вещества
Търговия на едро - хляб и тестени изделия
Търговия на едро - хранителни стоки
Търговия на едро - цветни и благородни метали и сплави
Търговия на едро - цветя
Търговия на едро - черни метали и сплави
Търговия на едро - шоколад
Търговия на едро - ядки
Търговия на едро - ядрена техника и съоръжения
Търговия на едро и дребно
Търговия на едро с абразивни инструменти, електроинструменти и вибрационна техника
Търговия на едро с алкохолни и други напитки
Търговия на едро с други електронни елементи и оборудване
Търговия на едро с други неселскостопански междинни продукти
Търговия на едро с други стоки за домакинството
Търговия на едро с дървен материал
Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители
Търговия на едро с електронноизчислителна техника
Търговия на едро с железария
Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
Търговия на едро с живи животни
Търговия на едро с кафе
Търговия на едро с машини за производство на текстил
Търговия на едро с машини и оборудване за добива
Търговия на едро с мебели
Търговия на едро с месо и месни продукти
Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
Търговия на едро с мляко
Търговия на едро с облекло и обувки
Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
Търговия на едро с отпадъци и скрап
Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия
Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци
Търговия на едро с твърди горива
Търговия на едро с текстил
Търговия на едро с текстил
Търговия на едро с трактори
Търговия на едро с тютюневи изделия
Търговия на едро с фармацевтични суровини и продукти
Търговия на едро с химични продукти
Търговия на едро с храни и аксесоари за животни
Търговия на едро с цветя и растения
Търговия на едро със захар
Търговия на едро със зърно
Търговия на едро със сурови и обработени кожи
Търговия на плодове и зеленчуци
Търговия с автомобили
Търговия с бутикови облекла
Търговия с бяла и черна техника
Търговия с електродомакинска техника
Търговия с интериорно обзавеждане
Търговия с машини
Търговия с мотоциклети
Търговия с промишлени стоки и консумативи
Търговия с хартия
Търговия с часовници и бижута
Търговия с части за лека промишленост
Търговия с части и принадлежности за автомобили
Търговия със стоки за бита
Търговия със стоки за бита
Търговски и счетоводни книги
Търговски камари
Търговско оборудване
Търговско посредничество с горива
Търговско посредничество с други специфични стоки или групи стоки
Търговско посредничество с дървен и строителен материал
Търговско посредничество с машини
Търговско посредничество с мебели
Търговско посредничество с разнообразни стоки
Търговско посредничество с текстил
Търговско посредничество с хранителни продукти
Търговско посредничество със селскостопански суровини
Тържища


Авиационна техника
 
АВИО ЕКСПОРТ ЕООД
София ул. Васил Левски 3 029880686
 
Алуминиева дограма
 
АД ЕВРО СТИЛ
София бул. Ген. Тотлебен 6, ет. 2, ап. 7 029520332; 028329098
 
Алуминиеви изделия
 
 
Аптеки - ветеринарни
 
АГРИМА-М.СТОЕВА ЕТ
Кърджали бул. България 99 036139284; 036139284
 
Аптеки - селскостопански
 
А-ДИ-АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ЕТ
Белоградчик ул. Съединение 2 09363948
 
Борси - стокови
 
БАЛКАНСКА ТЪРГОВСКА БОРСА ОУПЪН МАРКЕТ АД
Бургас ул. Граф Игнатиев 7 056842838
 
Внос
 
AGIP / БАЛКАН ПРОДЖЕКТ
София бул. Александър Стамболийски 55А, ет. 2 029805711
 
Внос и доставка на хартиени консумативи и пишещи средства
 
ПАП ТРЕЙД ПОЗИТРОН
София ул. Христо Максимов 22 029719481; 029719482; 0229719531
 
Внос и износ на химически суровини от естествен и синтетичен произход
 
ДИЕМ - 94
София кв. Горубляне, ул. Преслав 29 029743969; 029753773
 
Внос и търговия с професионални и хоби инструменти
 
EТ ИНОВАЦИИ
Горна Оряховица ул. Македония № 36 0888862276
 
Внос и търговия с фотографски продукти и аксесоари
 
ДЖУНИЪР 98
София бул. Витоша 28 029864581
 
Внос, търговия и дистрибуция на парфюмерия и козметика
 
ИМИСА / EMESSA TRADING
София СБ Илиянци №1, Магазин №1059-1060 029177405
 
Врати
 
АЛВИЯ
София ул. Оборище 52 029434556
 
Детски стоки
 
БАРТ
Пловдив бул. Шести Септември 264 0884604080; 032604080
 
Диетични и здравословни храни и напитки
 
ИЗИДА - 2000 - ЕЛИСАВЕТА ПОПОВА
Пловдив ул. Йордан Ненав 9 03422291
 
Дилъри
 
2 ПЛЮС ООД
Бургас ул. Средна Гора 5 05645850; 05645850
 
Дистрибутори
 
Пловдив ул. Брезовско шосе 4А 032946520; 0878281087
 
Друга търговия на едро
 
3 ФОН ИМПЕКС ООД
Варна ул. Г. Раковски 20 052453785; 052500541
 
Електроника
 
АМТЕСТ
София ул. Николай Лилиев 30, пк. 51 , 30 Nikolay Liliev Str. , P. O. Box 51 029641930
 
Електронна търговия
 
БУТИК ЗА РИЗИ И ВРАТОВРЪЗКИ
София Младост 1А, бл. 510 А, вх. 2, ап. 59 028894736; 0888536139
 
Електротехника
 
АЕРО - П.КАРАМАРКОВ / AERO
Ямбол ул. Луда Камчия 7 046663456; 046661213
 
Изложения
 
АКРОГРАФ ЕТ
Бургас ул. Сан Стефано 48 05628929; 05628929
 
Износ
 
АГРОКОМЕРС 98
Търговище ул. Васил Левски 21, ет. 2, ап. 8 060186120
 
Камини
 
ИЛМА - ИЛИЯ МАНОЛОВ
Пловдив ул. Днепър 5 032990061
 
Каталожна търговия
 
TV МАГАЗИН КАНАЛ 88
Варна ул. Младежка 22 А 052501626
 
Комисионна търговия
 
ДЕНИЦА Т-Д.ПЕТРОВ ЕТ
Ямбол Кооперативен Пазар 046663758; 046663758
 
Лични предпазни средства
 
ИНТЕРСЕЙФ
София ул. Траянова врата, бл. 107, ап. 6 029581493; 025819954
 
Метални отпадъци
 
ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ
София кв. Кремиковци, ул. Св. Г. Победоносец 1А 029947014; 029947030
 
Национални дистрибутори
 
ЛАНЦИС ОРИОН БЪЛГАРИЯ / LANTZIS ORION BULGARIA
София бул. Цариградско шосе №135 029768197; 029768198; 029743722
 
Недвижими имоти
 
BGPROPERTY YAMBOL
Ямбол ул. Жорж Папазов 5, стая 12 046664411; 08989862686
 
Нефтопродукти
 
АЛБАКО ИМПЕКС ЕООД
София бул. Янко Сакъзов 19 9433162
 
Огради
 
ИЗО-ГАРД ООД гр. Камено/IZO-GARD LTD
Камено "РТС" (стопански двор в центъра) 0894301257-Управител, 0894301255-Производство продажби
 
ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР - 2007
 
АВАНГАРД КОНСУЛТ / AVANGARD CONSULT
Пловдив бул. Марица 36 А 032641365
 
Пазари
 
АВЕС-ПРОЕКТ ООД
София ж.к. Дружба 1 бл. 4 вх. Б ет. 2 ап. 30 778727
 
Панаири
 
АВИСТА ДАЙНАМИК ГРУП ООД
Пловдив ул. Копривките 2 032640947
 
Пласмасови изделия
 
САЙПБУЛ ЕНТЕРПРАЙСЕС
София кв. Военна рампа, бул. Илиенци 12 029312104
 
Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
 
7М-ИН АД
София бул. Фритьоф Нансен 9 9810886; 9884444; 9809060
 
Полиграфия - търговия на едро и дребно
 
ВЪЛКАНОВ ТРЕЙД КЪМПАНИ
София бул. Пенчо Славейков 18, блок 2, вход Б 029525981; 029532572; 028519158
 
Представителства
 
АВТОМОТОР ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
Велико Търново ул. В. Левски 219 062602028; 062602428
 
Пречиствателни системи и съоръжения
 
АКВА КЛИМ ИВАН ПЕТРОВ
Пловдив ул. Васил Левски 244 (Селскостопански комплекс на Карловско шосе) 032967636
 
Продажба и сервиз на мобилни телефони
 
ЮНИОН ЕООД
София Бул. Черни Връх 46 0886606633
 
Промишлен дизайн
 
ДАЕЛ СТУДИО
София ул. Пирински проход 26 029556176; 029556195
 
Разносна търговия
 
АЛЕМА-МАЛИН ИВАНОВ ЕТ
Видин ул. П. Яворов,скл. База Витрейд 094601455; 094601455; 094601455
 
Стоки за хранително-вкусовата промишленост
 
АЛБИС
Перник ул. Стоян Заимов 6 07629974
 
Текстилна промишленост
 
ВЕЛАНИ
Монтана ул. Извора 35 0897995660
 
Търгове
 
БУТЕД ЕООД
Бургас ул. Цар Калоян 166 05623317; 05622081
 
Търговия - консултиране, фармацефтични суровини и машини
 
АРИЕСКОМЕРС
София бул. Черни връх 65 029657913; 029657926; 029657922
 
Търговия на дребно в неспециализирани магазини
 
1 М ООД
София кв. Овча Купел 1 бл. 8 ет. 3 ап. 17 9877081; 559227
 
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки
 
1 М ООД
София кв. Овча Купел 1 бл. 8 ет. 3 ап. 17 9877081; 559227
 
Търговия на дребно в специализирани магазини с други стоки
 
2 ПЛЮС - СТАРА ЗАГОРА ООД
Стара Загора ул. Парчевич 46 04232747; 04256064
 
Търговия на дребно в специализирани магазини с други хранителни продукти
 
АВАНГАРД КОНСУЛТ - РАДОСЛАВ ТАСЕВ ЕТ
Пловдив кв. Тракия бл. 126 вх. Б ап. 7 029620626; 032820196; 032433221
 
Търговия на дребно извън магазини
 
АКТИВА НЕТУЪРК ЕООД
София бул. Левски 111 вх. 2 ет. 1 ап. 27 832607; 9832743
 
Търговия на дребно на открити щандове и пазари
 
АЗИЯ ООД
София бл. 732 вх. В ап. 18 556771
 
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
 
АВТОГАРАНТ ООД
Стара Загора ул. Свети Княз Борис 93 ет. 9 042600412; 042623923
 
Търговия на дребно с алкохолни и други напитки
 
АЛЕКСАНДЪР ДОЧЕВ - АЛСТЕДА ЕТ
Тетевен ул. Христо Ботев 85 06783894
 
Търговия на дребно с електрически домакински уреди
 
АВИТА - ВВ - ВЕНЦИСЛАВ ВЪЛЧЕВ ЕТ
Търговище ул. Паисий бл. 5 вх. В ап. 41 060125773
 
Търговия на дребно с железария
 
13Х3 - ХРИСТО ДАРАКЕВ ЕТ
Пловдив ул. Дивна 3 032434239; 032771707
 
Търговия на дребно с книги
 
АБС - ИНЖЕНЕРИНГ-НГ ЕООД
Ямбол ул. Индже Войвода 35 046661479; 046661479
 
Търговия на дребно с мебели
 
АВА ЕООД
София ул. Пиер Дегейтър бл. 1 9836745; 8705717
 
Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
 
АГАРТА - ЦМ
София ж. к. Младост 3, бл. 343, ет. 1, ап. 1 02743330; 02765542
 
Търговия на дребно с месо и месни продукти
 
БИС-98 ООД
Пловдив ул. Тодор Икономов 6 032824081; 032442336
 
Търговия на дребно с облекло
 
МУВИ - МАРИЯ ВОЛЕВА
София бул. Евлоги Георгиев 137 028467355
 
Търговия на дребно с обувки и кожени изделия
 
АСИ-ПАНЧО ЦЕКИН -ЕТ
София 9831250; 9875830; 9877566
 
Търговия на дребно с парфюмерия и козметика
 
АГИВА ООД
Варна ул. Черноризец Храбър 5 052606520; 052305052
 
Търговия на дребно с пресни плодове и зеленчуци
 
АГРОАП ООД
Пловдив ул. Тодор Хрулев 7 032624877; 032233677; 032621146
 
Търговия на дребно с риба
 
АТЛАНТИДА ЕООД
Стара Загора ул. Отец Паисий 148 ет. 4 ап. 11 04234150; 04240804
 
Търговия на дребно с текстил
 
БАЛКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД
София бул. Никола Петков 1 8570194
 
Търговия на дребно с тютюневи изделия
 
БОРОТАБАК ЕООД
Пловдив ул. Златю Бояджиев 15 ет. 2 ап. 4 032680241; 032944119
 
Търговия на дребно с употребявани стоки в магазини
 
БЕНСТАР ООД
Плевен ул. Димитър Константинов 13 048802151
 
Търговия на дребно с фармацевтични стоки
 
АВИЦЕНА-КРАСИМИРА РАДАНОВА - ЕТ
София 9500136; 9500135; 9549635
 
Търговия на дребно с хляб
 
А И М-2000 ООД
София 8594037
 
Търговия на едро - абразивни материали и изде
 
АГЛАЯ-Д.ВАСИЛЕВА ЕТ
Варна бул. Вл. Варненчик 267 052437179
 
Търговия на едро - абразивни материали и изделия
 
АГЛАЯ 03
Варна бул. Вл. Варненчик 267, сградата на ВАМО, ет. 1, П. К. 53 052437179
 
Търговия на едро - автобуси
 
АВТОКОМЕРС-Р.БЯНОВ ЕТ
Велико Търново бул. България 41 вх. В 062604804; 062604904
 
Търговия на едро - автомобили
 
АВТОКЪЩА ГРАНД АВТО
София кв. Горубляне, ул. Самоковско шосе 1 029785920
 
Търговия на едро - авточасти
 
АВЕЛЕКС-А.ТАЧЕВА ЕТ
Варна ул. Цар Асен 46 052603361
 
Търговия на едро - агрохимически препарати
 
АГРАРИКА ЕООД
Ямбол ул. Цар Иван Александър 22 046662095
 
Търговия на едро - алкохолни напитки
 
3Б БОГЕ 52-З.ПРОДАНОВА ЕТ
Бургас кв. Немцов 056687198
 
Търговия на едро - амбалаж и амбалажни съдове
 
АМБАЛАЖ ООД
Кърджали ул. Язовирска 036126798; 036125918
 
Търговия на едро - аудио-визуална и електронна техника
 
АЛАДИН-98 ЕООД
Плевен ул. В. Левски 96 064800535; 06446169
 
Търговия на едро - батерии
 
АРГО ООД
Русе 082447139; 082450031
 
Търговия на едро - безалкохолни напитки
 
АВИОР АД
Пазарджик бул. Ал. Стамболийски 117 03451035; 03453183
 
Търговия на едро - билки
 
АГРОКООП
Провадия Южна Пром. Зона 05182976
 
Търговия на едро - битова стъклария
 
АНКОМ-А.ЦАНЕВСКИ ЕТ
Велико Търново ул. Шемшевско Шосе 062648892; 062648892
 
Търговия на едро - битово обзавеждане
 
2М ООД
Велики Преслав 05382286; 05383744
 
Търговия на едро - в и к оборудване
 
АКВА ЕООД
Стара Загора ул. Българско Опълчение 9 042660117
 
Търговия на едро - велосипеди и резервни части
 
БАЛКАН ВЕЛО ЕАД
Ловеч бул. Мизия 1 06822091; 06822047
 
Търговия на едро - вина
 
АВЕКС ТТ
София ул. Анджело Ронкали 16 029442779
 
Търговия на едро - двигатели с вътрешно горене
 
ВАМО АД
Варна бул. Вл. Варненчик 267 052441997; 052441800
 
Търговия на едро - детайли машинни и резервни части
 
АВТОКАВАЦИТЕ ООД
Кърджали ул. Устрем 4 036121113; 036121113
 
Търговия на едро - детски стоки и играчки
 
BABY KIDS
София бул. Драган Цанков 59 - 63 029622122
 
Търговия на едро - домакински съдове и принадлежности
 
АЛМОЛПИЯ-Г.КАМЕНОВ ЕТ
Монтана ул. Индустриална 09623342
 
Търговия на едро - дървен материал
 
АДА КОМЕРС-А.АТАНАСОВ ЕТ
Нови Пазар ул. Оборище 30 05372009; 05373201
 
Търговия на едро - дървообработващи машини и инструменти
 
АБСОЛЮТ-Т.ПОПОВ ЕТ
Варна ул. Ст. Караджа 36 052600537; 052600537
 
Търговия на едро - ел. двигатели
 
АНВИТА-В.ИВАНОВА ЕТ
Разград Хотел Централ 08422628; 08425313
 
Търговия на едро - ел. материали
 
АББ КОНТРОЛ ЕООД
Петрич ул. Варна 1 074523121; 074529053
 
Търговия на едро - електрически крушки и осветителни тела
 
АЛЛ ЕЛЕКТРА ООД
Бургас ул. Оборище 69 056840687; 05626128; 05626128
 
Търговия на едро - електрически уреди
 
АССА-А.ВАНГЕЛОВ ЕТ
Варна бул. Вл. Варненчик 277 052502129; 052502001
 
Търговия на едро - електродомакински уреди
 
CONEGLIANO
Локорско ул. Димитър Тошков 1 029962857; 029962858
 
Търговия на едро - електроизолационни материали и изделия
 
АББ КОНТРОЛ ЕООД
Панагюрище ул. Г. Бенковски 7 03577119; 03577119
 
Търговия на едро - заваръчна техника
 
АБСОЛЮТ-Т.ПОПОВ ЕТ
Варна ул. Ст. Караджа 36 052600537; 052600537
 
Търговия на едро - захар и захарни изделия
 
АВЕЗИС-З.ЖЕЛЕВА ЕТ
Стара Загора ул. Цар Иван Шишман 123 042601627
 
Търговия на едро - зърно
 
АВГУСТА-МЕЛ ООД
Каспичан ул. П. К. Яворов 3 053272162; 053272928
 
Търговия на едро - изчислителна техника
 
2 ПЛЮС ООД
Бургас ул. Средна Гора 5 05645850; 05645850
 
Търговия на едро - информационни носители
 
АРА АУДИО ВИДЕО ООД
Русе бул. Славянски 17 082823115
 
Търговия на едро - канцеларска и офистехника
 
ATA COMPUTERS
Ботевград ул. Свобода 2 бл. Пионер 072360111; 072360112
 
Търговия на едро - канцеларски стоки
 
999-ДОБРОМИР РАЙКОВ ЕТ
Бургас ул. Патриарх Евтимий 55 05633615; 05633615
 
Търговия на едро - каучук изкуствен
 
АГРА С-С.СТОЯНОВ ЕТ
Разград бул. България 08424498
 
Търговия на едро - кафе
 
CAFE MATINEE - КАФЕ МАТИНЕ
София cafe-matinee.com 9623178; 0888240471
 
Търговия на едро - климатична
 
АЕРПЛАСТ / AERPLAST
София бул. Климент Охридски 16 029744480
 
Търговия на едро - кожи естествени и изделия
 
БОЛДИ ООД
Божурище ул. Мура 2 071122088; 071122088
 
Търговия на едро - кожи изкуствени и изделия
 
БОЛДИ ООД
Божурище ул. Мура 2 071122088; 071122088
 
Търговия на едро - кокс
 
4 ЮЛИ ЕООД
Силистра Промишлена Зона 086820357; 086820357
 
Търговия на едро - контролно-измервателни прибори и автоматика
 
АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ
София жк. Младост 1А, бл. 524, партер 029744038; 0888217471
 
Търговия на едро - лепила
 
АВИС-ДИЗАЙН ООД
Пазарджик 034446055
 
Търговия на едро - маи
 
АНГЕЛ АНДОНОВ ЕТ
Хасково ул. Узунджово 1 038663697
 
Търговия на едро - мастила и оцветители за полиграфията
 
ГЛОБАЛ ХИМИК ООД
Казанлък бул. 23 Шипченски Полк 114 043125291; 043142081
 
Търговия на едро - машини и оборудване за битово и комунално стопанство
 
ДЖИ ТИ М ЕООД
Хасково ул. Кърджалийско Шосе 038624688
 
Търговия на едро - машини и оборудване за минната промишленост
 
АНДРЕЯ-Р.АСЕНОВ ЕТ
Кърджали бул. България 82 бл. 28 036127865
 
Търговия на едро - машини и оборудване за опаковане
 
БОЛКАН ПАК ЕООД
Варна ул. Акад. М. Попов 14 052255028
 
Търговия на едро - машини и оборудване за студена и термична обработка на металите
 
АХАТ - СТЕФАН КОЛЕВ
София Младост 1, бл. 25, 4111 02773234
 
Търговия на едро - машини и оборудване за химическата промишленост
 
ДИМИТРИОС БАЙКОС ЕТ
Кукорево 046669338; 046669338
 
Търговия на едро - машини и оборудване за хранителновкусовата промишленост
 
БЕТА ФЕСТ ООД
Стара Загора ул. Госп. Михайловски 30 042601137
 
Търговия на едро - машини и оборудване за шивашката промишленост
 
АЙНУР-А.МЕХМЕД ЕТ
Хасково ул. Прохлада 1 038624428
 
Търговия на едро - медицинска техника
 
АМЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД
София бул. Александър Стамболийски 147, вх А 217198; 9200663
 
Търговия на едро - месо
 
АВЕЛ ЕООД
Велико Търново ул. Н. Габровски 33 062600729; 062639816
 
Търговия на едро - метални изделия
 
АИДА 87-И.ИЛИЕВ ЕТ
Покровник 07381002
 
Търговия на едро - метрични и измервателни уреди
 
ЕКО ЕЛ ОМЕГА АД
Плевен ул. Сан Стефано 47 06439468; 06430485
 
Търговия на едро - мляко
 
АБМ ЕООД
Велико Търново кв. Чолаковци 062642813
 
Търговия на едро - нестандартно оборудване и екипировка
 
АДМИКС ЕООД
Златица ул. Медет 34 07283451
 
Търговия на едро - нетъкан текстил
 
АРБАНАСИ АД
Велико Търново ул. Х. Ботев 88 062620309; 062628188
 
Търговия на едро - облекла
 
7М-М.ГЕОРГИЕВА ЕТ
Варна ул. Стара Планина 23 052609929
 
Търговия на едро - обувки
 
АДИ-П.ЧУКОВА ЕТ
Пещера ул. Св. Константин 45 03507675; 03505747
 
Търговия на едро - охранителна техника и съоръжения
 
АЛСИСТЕЛ-Д.СЕМОВА ЕТ
Шумен бул. Плиска 36 05463078
 
Търговия на едро - парни котли
 
ГЕОРГИ МАНОЛОВ ЕТ
Плевен ул. В. Левски 192 064801087
 
Търговия на едро - парфюмерия и козметика
 
5040 СЪРВИСЕЗ ООД
София бул. Дондуков 85 А 9716421; 9439295; 9716420
 
Търговия на едро - пасмантерия и кинкалерия
 
АЛЕКСАНДРИНА-А.ГЕОРГИЕВ ЕТ
Варна ул. Хр. Самсаров 4 052606772; 052606772
 
Търговия на едро - перилни
 
4М-М.МЛАДЕНОВ ЕТ
Враца 09242033
 
Търговия на едро - пиво
 
АВАЛОН ГРУП
София ул. Лале 4 029632661
 
Търговия на едро - пиротехника
 
АСИКО ПЛЮС ООД
Драговищица 07118295; 07118295
 
Търговия на едро - пластмаси и изделия за промишлени и битови нужди
 
АВТО КЪРЧЕВ СД
Плевен ул. В. Левски 1 064802179; 064800725
 
Търговия на едро - платове
 
АБРАШЕВ-95 ЕТ
Тетевен ул. Б. Маринов 60 06785532; 06785532
 
Търговия на едро - плодове
 
АГРАКОМЕРС ООД
Русе ул. К. Величков 19 082225257; 082260115
 
Търговия на едро - подемнотранспортни машини и съоръжения
 
БАЛКАН АД
Ловеч бул. Мизия 1 068/ 600765, 600917
 
Търговия на едро - подови настилки нетъкани
 
АЛБОС 90-Р.ИВАНОВА ЕТ
Плевен 06440858; 064850252
 
Търговия на едро - подови настилки тъкани
 
АНИТЕКС-С.ГЕОРГИЕВ ЕТ
Плевен ул. Дойран 162 вх. В 064803679
 
Търговия на едро - помпи
 
АГРОМАШИНАИМПЕКС ДТП
Видин Южна Пром. Зона 09424628; 09424628; 09424628
 
Търговия на едро - прежди и влакна естествени
 
АЛЕКСАНДЪР ЕООД
Кюстендил ул. Цар Освободител 155 07823300; 07823300
 
Търговия на едро - прежди и влакна изкуствени и синтетични
 
АКСАКОМ
София Студентски град, Зала Икономист 029628406
 
Търговия на едро - промишлено оборудване
 
БУЛПАК ЕООД
Добрич ул. Независимост 14 05822526
 
Търговия на едро - противопожарни изделия и оборудване
 
БВА И СИЕ СД
Казанлък бул. Княз Ал. Батенберг 65 043163399; 043163399
 
Търговия на едро - пчелен мед и пчелни продукти
 
АВЕ КОЛОР-В.ЦИКОВ ЕТ
Варна ж.к. Вл. Варненчик бл. 16 вх. 7 052234507; 052464986
 
Търговия на едро - растителни и животински мазнини
 
АГРОЛИНК Д ВИДИН-ЕЛИ ИВАНОВА ЕООД
Видин ул. Цар Александър II 87 09445040
 
Търговия на едро - рибни продукти и консервирани храни
 
АВАНТИ 1-В.ЧАКАЛОВ ЕТ
Сандански ул. С. Ковачев 2 074621676; 074621676
 
Търговия на едро - ризи
 
АДА-К.ДЕЧЕВА ЕТ
Варна бул. 8 Приморски Полк 135 052303234
 
Търговия на едро - сгъстени газове
 
АВТОИНЖЕНЕРИНГ-95 ООД
Бургас кв. Победа, П. К. 24 05645277; 05645277; 05646789
 
Търговия на едро - селскостопанска техника
 
АВП ООД
Стара Загора ул. Никола Петков 20 042600642
 
Търговия на едро - селскостопански животни и птици
 
АКСЕЛ ООД
Стара Загора ул. Поп Минчо Кънчев 52 04230745; 04230745
 
Търговия на едро - сладкарство
 
АИДА-Ж.АНГЕЛОВ ЕТ
Хасково бул. Съединение 36 038665118
 
Търговия на едро - спортни и туристически стоки
 
АВС ЕКСПОРТ ИМПОРТ
Казанлък бул. Княз Ал. Батенберг 10 043163671
 
Търговия на едро - стрелково оръжие и муниции
 
ДАНИКОМ
София ул. Пиротска 3 029879787; 0888656207
 
Търговия на едро - строителни материали
 
4 ЮЛИ ЕООД
Силистра Промишлена Зона 086820357; 086820357
 
Търговия на едро - стъкло за промишлени нужди
 
АРАБЕЛА-С.КОЛЕВ ЕТ
Разград кв. Индустриален 08429423; 08427327
 
Търговия на едро - течни и газообразни горива
 
4+3 П.КАСЪРОВ
Добрич ул. П. Хитов 1 вх. Б 05827402; 05827402
 
Търговия на едро - трикотаж
 
24 МАЙ-К.МИХАЙЛОВ ЕТ
Варна Зап. Пром. Зона 052504514
 
Търговия на едро - тръбна мебел
 
АВ-А.НЕЙКОВ ЕТ
Монтана бул. 3 Март 84 09625025; 09625025
 
Търговия на едро - тютюневи изделия
 
АЛПИН ЕООД
Нова Загора ул. Хан Крум 2 045723668; 045723668
 
Търговия на едро - фармацевтични препарати
 
АЙВЪРИ ГК-Г.ВЛАДИМИРОВА ЕТ
Дупница ул. Еделвайс 5 070135654
 
Търговия на едро - фаянсови и керамични битови изделия
 
АЙСБЕРГ-1 ЕООД
Варна ул. Прилеп 74 052303131; 052300607
 
Търговия на едро - фаянсови и керамични материали и изделия за строителството
 
АРГОС-ПРИМА ЕООД
Бургас ул. Св. Св. Кирил И Методий 46 056840734; 056840734
 
Търговия на едро - филтри
 
АРГО ТРЕЙД-95 ЕООД
Генерал Тошево ул. Д. Благоев 63 057312281; 057312371
 
Търговия на едро - фотографско и кинематографично оборудване
 
ЕКИП ООД
Велико Търново ул. Х. Ботев 19 062631520; 062628135
 
Търговия на едро - хартия
 
АВЕРС ООД
Благоевград ул. Петко Д. Петков 9 07380655
 
Търговия на едро - хидравлични и пневматични съоръжения
 
АНГРОТЕХ ЕООД
Кърджали бул. България 036127826; 036139511
 
Търговия на едро - химически минерални и естествени вещества
 
АВТО КЪРЧЕВ СД
Плевен ул. В. Левски 1 064802179; 064800725
 
Търговия на едро - химически синтетични и изкуствени вещества
 
АКБ КОРПОРАЦИЯ АД
Добрич ул. Независимост 14 05824311; 05824311
 
Търговия на едро - хляб и тестени изделия
 
АДРЕОН-А.АНГЕЛОВ ЕТ
Лом ул. Дружба 097126930; 097126930
 
Търговия на едро - хранителни стоки
 
3-В ООД
Русе бул. Цар Освободител 105 082272150; 082272150
 
Търговия на едро - цветни и благородни метали и сплави
 
АДАКС ЕООД
Пловдив бул. Руски №80 032640064
 
Търговия на едро - цветя
 
АЛОН ЕАД
Варна ул. Франга Дере 8 052302120
 
Търговия на едро - черни метали и сплави
 
АВАНТИ ЕООД
Бургас ул. Княз Ал. Батенберг 1 056842911
 
Търговия на едро - шоколад
 
БОНАНЗА ЕООД
Варна 052303876; 052303879
 
Търговия на едро - ядки
 
АГРО-96 ЕООД
Ямбол ул. Кабиле бл. 36 вх. Б 046662534; 046662534
 
Търговия на едро - ядрена техника и съоръжения
 
БУЛМАР ЕНЕРДЖИ ЕООД
Варна бул. Цар Освободител 76 вх. Г 052602413; 052602413
 
Търговия на едро и дребно
 
MB 999
София ул. Петър Панайотов 26А (Търговска база Илиянци) 029383094
 
Търговия на едро с абразивни инструменти, електроинструменти и вибрационна техника
 
ВИВА-Б
София ул. Калофер 1 029317975
 
Търговия на едро с алкохолни и други напитки
 
КАРИ 91
София ул. Земляне 12 029554364; 029555241; 029559370; 029977114
 
Търговия на едро с други електронни елементи и оборудване
 
АЛТИМАКС ЕООД
Стара Загора ул. Петър Минов 14 ет. 4 ап. 12 042602866; 04232687
 
Търговия на едро с други неселскостопански междинни продукти
 
АГРО ТРЕЙД - К ЕООД
София ул. Фредерик Жолио Кюри 83 8468815
 
Търговия на едро с други стоки за домакинството
 
4 Ю ЕООД
София ул. Огоста 3 9814950; 9554492; 9743950
 
Търговия на едро с дървен материал
 
АЛ ТРЕЙД ООД
Варна ул. Карамфил 26а 052872016
 
Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители
 
А С ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
София ул. Цар Асен 98 вх. 1 ап. 1 9531233
 
Търговия на едро с електронноизчислителна техника
 
2 ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД
Бургас ул. Възраждане 4 ет. 2 056843908; 056843907
 
Търговия на едро с железария
 
2 ПЛЮС - ПЛОВДИВ ООД
Пловдив ул. Перущица 2 ет. 3 03277881; 032238880; 032623247
 
Търговия на едро с железария, водопроводно и отоплително оборудване и арматура за него
 
ТЕХНО ЕМ ДЖИ
София ж. к Люлин Силвър Център офис 16 029252205
 
Търговия на едро с живи животни
 
АГРОВИП ООД
София ж.к. Младост 1 бл. 1в ет. 6 ап. 32 9586481; 9586832
 
Търговия на едро с кафе
 
АДЕЛ ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД
София ул. Екзарх Йосиф 76 вх. Б 8462117; 8468142
 
Търговия на едро с машини за производство на текстил
 
2К ООД
Сандански ул. Христо Смирненски 2 074632034; 074633000
 
Търговия на едро с машини и оборудване за добива
 
БАУ МА ТЕК ООД
София ул. Митрополит Кирил Видински 2 ап. 12 656132; 9814923; 088632646
 
Търговия на едро с мебели
 
АНДРОМАХИ - Н
Пловдив бул. Цар Борис III Обединител 37, Палата 5 032962904
 
Търговия на едро с месо и месни продукти
 
АКТИВ ООД
Велико Търново ул. Васил Левски 9 062628162
 
Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
 
АВЕССТА ООД
Варна ул. Струга 29, ет. 3 052602321; 052602321
 
Търговия на едро с мляко
 
АВАНТИ-1 ВАСИЛ ЧАКАЛОВ ЕТ
Сандански ул. Георги Кирков 10 07465027; 074631675; 074631674
 
Търговия на едро с облекло и обувки
 
АЛБЕНА И ИВАНОВ СИЕ СД
Русе ул. Плиска 94 бл. Домостроител вх. В ет. 8 082457016
 
Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
 
АДИС ООД
Габрово ул. Цанко Церковски 14 06637023
 
Търговия на едро с отпадъци и скрап
 
3 С-В ООД
Велико Търново ул. Цар Тодор Светослав 17 062620380; 06240644
 
Търговия на едро с порцеланови и стъкларски изделия
 
АЙ-ТИ-СИ ЕООД
София ж.к. Левски бл. 34 вх. Б ап. 59 9360717; 9454475
 
Търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци
 
АЛФА ФРУКТ ООД
Перущица ул. Кирил Тотов 9 032644468; 031432109
 
Търговия на едро с твърди горива
 
АБМ-ОЙЛ ЕООД
Хасково бул. Съединение 38 038662191
 
Търговия на едро с текстил
 
3 ХИКС ЕЛ ООД
София кв. Павлово ул. Знаме На Мира 3 9515030
 
Търговия на едро с текстил
 
БОНТЕКС
София жк. Иван Вазов, ул. Краище 1 029516838; 029531291
 
Търговия на едро с трактори
 
АБРАЛИНК ООД
София Жк Суха Река Бл 224 Вх Г Ет 6 Ап74 9813016
 
Търговия на едро с тютюневи изделия
 
АЛПИН ЕООД
Стара Загора ж.к. Казански бл. 21 вх. 0 ет. 5 ап. 19 04233053
 
Търговия на едро с фармацевтични суровини и продукти
 
АБ ФАРМА ЕООД
София ул. Любата 14-22, вх. Г, ап. 53 9632152; 9625949
 
Търговия на едро с химични продукти
 
26-ТИ МАЙ - НАТАЛИЯ ГЪРКОВА ЕТ
Благоевград ул. Обел 4 07323580
 
Търговия на едро с храни и аксесоари за животни
 
АГРАРНО ПОЛИПРОМИШЛЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД
Стара Загора ул. Ген. Гурко бл. 67 вх. А 042600774; 042600773
 
Търговия на едро с цветя и растения
 
АНДИМЕКС ООД
София ж.к. Младост 1, бл. 66, вх. 7, ет. 3, ап. 80 748627
 
Търговия на едро със захар
 
А.Р.ТЕК - АСЕНОВ, МОМЧИЛОВ С-ИЕ СД
Перник ул. Знеполе 19 07629058
 
Търговия на едро със зърно
 
А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД
Стара Загора ул. Генерал Гурко бл. 67 вх. А ет. 2 ап. 3 042600773; 042600774; 042600773
 
Търговия на едро със сурови и обработени кожи
 
АТЛАС ООД
София ул. Инж. Ив. Иванов 70 321071; 9310162
 
Търговия на плодове и зеленчуци
 
БУЛКАРТО / BULKARTO
Габрово ул. Индустриална 18 066810210
 
Търговия с автомобили
 
А2 АВТОМОБИЛИ
София бул. Симеоновско шосе 102 029629400
 
Търговия с бутикови облекла
 
ИЛТОН ТЕКС
София ж. к. Стрелбище, Хайдут Гора, бл. 17, вх. А 029586872
 
Търговия с бяла и черна техника
 
БЕСТ - В. СТОИЧКОВ
Перник ул.Търговска №11 076600874
 
Търговия с електродомакинска техника
 
ДЕНСИ - М
София Студентски град, бул. Акад. Стефан Младенов № 90 029601201; 029601202
 
Търговия с интериорно обзавеждане
 
БКК ТРЕЙД ООД
София ул. Неразделни 6 029631962
 
Търговия с машини
 
АЛЕКС - Т.В.А.
София ул. Орел 1-3 028626032
 
Търговия с мотоциклети
 
ДИБОР - НАНКОВИ И СИЕ СД
Плевен ул. Дойран 36 06438992
 
Търговия с промишлени стоки и консумативи
 
БРИЛЯНТ
София ул. Ангел Кънчев 20 029200414; 029818212
 
Търговия с хартия
 
КОНКОРД ПАПИР
София бул. Проф. Цветан Лазаров 2 029711046
 
Търговия с часовници и бижута
 
АМЕТИСТ 99
София ул. Гурко 10, ет. 3, ап. 6 029809525
 
Търговия с части за лека промишленост
 
ИНТРАКОМ ЕООД
Русе бул. Липник 54 ет. 5 082441033
 
Търговия с части и принадлежности за автомобили
 
А С И ООД
Плевен бул. Георги Кочев 65 ет. 1 06467237; 064800862
 
Търговия със стоки за бита
 
МИП - ТС
София ж. к. Гоце Делчев 029581748; 029582654
 
Търговия със стоки за бита
 
ГЕРУ ИНДЪСТРИЗ
София ЖК Дружба 2, ул. Обиколна 82, до бл. 212 029794922; 029794923
 
Търговски и счетоводни книги
 
АРСИ АРСИ ЕООД
София ул. Борован 27 574279; 517970
 
Търговски камари
 
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР
Оряхово ул. В. Левски 8 091713380; 091713380
 
Търговско оборудване
 
1 М
София бул. Евлоги Георгиев №31 029877081; 0898440923
 
Търговско посредничество с горива
 
3-КЕМ ООД
София ул. Доспат 3 521372; 9549085; 9521372
 
Търговско посредничество с други специфични стоки или групи стоки
 
300 ДИНО ЕООД
София ул. Княз Борис 115 9819330
 
Търговско посредничество с дървен и строителен материал
 
АВ - СТРОЙ ЕООД
Бургас ж.к. Славейков бл. 32 вх. 1 ет. 10 056688217; 056683142
 
Търговско посредничество с машини
 
АКОНА ООД
Плевен ул. Марица 20 ап. 8 06432094
 
Търговско посредничество с мебели
 
АКТИВА БИЗНЕС ИНТИРИЪРС ООД
София ул. Юрий Венелин 2 ет. 1 9809300; 9815444
 
Търговско посредничество с разнообразни стоки
 
2Н АУТО ПАРТС ООД
София бул. Христо Ботев 109 9837933
 
Търговско посредничество с текстил
 
АДЕКСИМ ООД
София бул. Евлоги Георгиев 113 ет. 2 ап. 5 9713191; 9713199
 
Търговско посредничество с хранителни продукти
 
2 А ЕООД
Пловдив бул. Княгиня Мария Луиза 59 032651498; 032944894
 
Търговско посредничество със селскостопански суровини
 
АГРОКОМЕРС АД
София бул. Дондуков 86 ет. 1 9872869; 9882368; 882368; 882763
 
Тържища
 
БУТЕД ЕООД
Бургас ул. Цар Калоян 166 05623317; 05622081
 


Посещения:11747818 © 2007 InfoCatalogBG.com. All Rights Reserved.
Условия за ползване