Социална дейност и подпомагане
Начало >> Обществени организации >> Социална дейност и подпомагане

Социална дейност и подпомагане
   
 
ДНЕВЕН ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ МАРИНА
Хасково ул. Славянска 52 038664395
ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ
Слатино 070462292
ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ
Враца ул. Авлига 1 09222389
ДНЕВЕН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА СЛЕПИТЕ
Шумен Индустриална Зона 05465068
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ
Провадия ул. Я. Сакъзов 2 05183307
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Лясково 041275215
ДЕТСКИ ПРИЮТ (ОБЛАСТИН КОМИТЕТНА БЧК)
Търговище ул. Цар Освободител 1 060146707
ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Три Кладенци 091189315
ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ЗДРАВЕЦ
Победа 04778213
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Куделин 093122180
ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ СВ.МАРИНА
Медвен 045822268
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ
Казанлък ул. Маньо Стайнов 11 043162297
ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Добромирци 036762309
ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА
Асеновец 045222844
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КООПЕРАЦИИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ
София бул. Дондуков 11, ет. 6, стая 605 029865309
ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Видраре 071393024
ДОМ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Илаков Рът 061514245
ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ДИМЕНЦИЯ С ДИМЕНЦИЯ
Бистрилица 09528214
БЮРО ПО ТРУДА
Опака 060392431; 060392431
ДНЕВЕН ДОМ ЗА ДЕЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Перник ул. Нови Пазар 17 076602437


Посещения:5629608 © 2007 InfoCatalogBG.com. All Rights Reserved.
Условия за ползване